Zámky bezpečnostních dveří

Zámky slouží pro uzamykání různých typů bezpečnostních dveří a stavebních uzávěrů. Dělíme je na zadlabací zámky (uložené uvnitř konstrukce) a přídavné (umístěné na povrchu). Zámky do bezpečnostních dveří se dodávají jednobodové nebo vícebodové (uzamykají ve více bodech) a vyrábí se v různých bezpečnostních úrovních. Některé bezpečnostní zámky se vyrábí s elektronickým ovládáním s funkcí samozamykací při zavření bezpečnostních dveří.

Zámky
Bezpečnostní zámek Bezpečnostní zámek Bezpečnostní zámek